Podziękowania:
 
 
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły nam w przygotowaniu portalu OTOP Junior.
W szczególności Ambasadzie Królestwa Holandii w Polsce , która wspierając nas finansowo pomogła zrealizować nasz pomysł na ptasią stronę dla ornitologów-juniorów.
Bogatą ilustrację fotograficzną zawdzięczamy w dużym stopniu organizacjom i osobom, które bezpłatnie udostępniły nam swoje zdjęcia na potrzeby portalu. Wsparli nas:
BirdWatch Ireland - partner BirdLife International w Irlandii, Bartłomiej Flis, Henryk Janowski, Marek Jobda, Marcin Karetta, Anna Kassolik, Mirosław Kaźmierczak, Anna Kogut, Cezary Korkosz, Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Leśniewski, Krzysztof Machnacki, Krzysztof Merski, Hanna Michoń, Magdalena Musiałowska, Jukka J. Nurmi, Maria Paduszyńska, Michał Radziszewski, Helena Romańska, Piotr Rymarowicz, Paulina Skoczylas, Stanisław Stefaniak, Halina Szczepaniec, Ewa Szulc, Mateusz Ściborski, Paweł Wacławik, Michał Wolny, Barbara Zaradzka, Danuta Ziemiańska, Karol Zub.
Agencji Marketingu Interaktywnego Excelo dziękujemy natmiast za duże zaangażowanie w realizację niniejszego przedsięwzięcia.