Wycieczka
 
 
~ chivetta    |    dodano: 2010-03-20 21:10    |    ostatnia zmiana: 2010-03-20 21:10

Dzisiaj byłam na wycieczce zorganizowanej pod kątem oglądania ptaków.Widziałam i byłam nad:

1. Rozlewiskami Wkry i Narwi. Ptaki:

- 1 bielik;

- bogatki;

- gęgawy;

- gęsi zbożowe;

- 2 grzywacze;

- 4 łabędzie nieme;

- 2 mazyrki;

- 2 sójki;

- śmieszki;

- 1 żuraw;

- 2 nurogęsie (po drodze)

2. Rozlewiska Bugu - popowo kościelne. Ptaki:

- 10 kormoranów;

- 1 kruk;

- krzyżówki;

- świstuny;

- rożeńce;

- łabędzie nieme;

- 6 myszołowów;

- 1 skowronek;

- śmieszki;

- 1 bocian biały;

- 2 bieliki;

- bogatki;

- 6 czajek;

- 1 czapla siwa;

Podobno w kościele, niedaleko miejsca moich obserwacji, gnieździ się płomykówka. Niedługo to sprawdzę.

3. Ogród Saski (podczas powrotu). Ptaki:

- 12 bogatek;

- 3 gawrony;

- 4 dzwońce;

- 56 gołębi;

- 6 kawek;

- 1 kos;

- 46 krzyżówek;

- 4 szpaki;

- 1 mazurek;

- 9 modraszek;

- 6 srok;

- śmieszki;

- 22 wróble;

- 9 wron;

Uważam te obserwacje za udane. =)